A Zöldek Pártja egy évek óta létező pártformáció, mely már a 2006-os választásokon is indult, akkor is a környezetvédelmi érdekek képviseletében.

Az idei választások előtt egy maroknyi lelkes aktivista újraalkotta a pártot, melynek elsődleges célja jelenleg az, hogy a 2014-es választásokon egy fenntartható, környezetbarát alternatívát nyújtson a választópolgárok számára.

Menni vagy küzdeni?

zoldek-partjaA párt tagjai akkor döntöttek a Zöldek Pártja feltámasztása mellett, amikor egyre többekben megfogalmazódott a gondolat, hogy a mai, környezettudatos magyar ember előtt két út áll: elhagyja az országot vagy lépéseket tesz egy fenntartható Magyarországért. A párt tagjai a tenni akarás és az aktívabb közélet mellett tették le a voksukat, azonban hazánkban olyan gyökeres szerkezeti változások szükségesek a fenntartható fejlődés és a környezettudatosság érdekében, amelyeknek megvalósítására kizárólag politikai formációként, politikaformáló tényezőként van lehetőség.

Ennek fényében döntött a Zöldek Pártja amellett, hogy a 2014-es választásokon ismét megjelenjen mintegy ellensúlyként, a fenntarthatóság alternatívájaként. Dacára annak, hogy a civil mozgalmak többsége határozottan elzárkózik a pártpolitikától, a fentiek tudatában a Zöldek Pártja egy felelősségteljes, tudatos, mégis a természettel és a polgárokkal szemben alázatot tanúsító pártként igyekszik helytállni a politika színterén.

Civilekkel a jövőért

Ennek megfelelően a Zöldek Pártja igyekszik programjának szerves részévé tenni a zöldmozgalom és egyéb civil mozgalmak követeléseit és szakmai álláspontját, így biztosítva számukra a politikai jelenlétet anélkül, hogy maguknak a mozgalmaknak kellene a politika porondjára lépni, elveikkel és törekvéseikkel ellentétesen. Erre azért van szükség, mert a civil mozgalmak eszközei sajnálatosan gyengék, így csak ritkán érvényesülhetnek a társadalmi-gazdasági fejlődés legfontosabb területein.
Ezáltal a Zöldek Pártja ajtaja nyitva áll a zöld civilek és a zöldmozgalom aktivistái előtt egyaránt, számukra akár a képviselőjelöltként való indulást is biztosítva.

zpa