Mindenekelőtt szeretnénk tisztázni, hogy a Zöldek Pártja nem főváros-vidék összehasonlításban gondolkodik, hanem a főváros és az ország már városai (mint városok) és községek, falvak, tanyák (mint vidék) összehasonításban, mivel a vidék eredeti értelmezésben sem a fővároson kívüli, hanem egy-egy nagyobb település körül elterülő területet jelenti.

Városok és Budapest

Város, vidék, BudapestÁlláspontunk szerint a városok problémája kétfelé osztható. Egyrészt egy városnak lakhatónak, élhetőnek kell lennie, ugyanakkor megélhetést is kell biztosítania az ott élők számára. Ez a kettősség persze kompromisszumokat tesz szükségessé. Úgy véljük, hogy egyrészt szükséges, hogy a multinacionális nagyáruházakat a városok területéről a városhatárokon található ipari-kereskedelmi parkok, övezettek területére helyezzük át, mivel ezen áruházakban az emberek a nagybevásárlásokat intézik, amelyhez amúgy is gépjárművet vagy tömegközlekedési eszközt vesznek igénybe. A városok belső területein kizárólag a kisvállalkozók boltjai, éttermei, kávézói, műhelyei kaphatnának helyet, éppen azon okból, mivel mind a városkép szempontjából előnyösek, mind a város hangulatának családiasabb légkörét hangsúlyozzák, emellett pedig rengeteg olyan speciális szórakozási, bevásárlási és egyéb szolgáltatás igénybevételi lehetőséget biztosítanak, amelyet egy nagyáruház vagy egy bevásárlóközpont méretéből és funkciójából adódóan sohasem tudna biztosítani.

A jelenleginél sokkal nagyobb mértékben kell növelni a városokon, sőt a városközpontokban található zöldterületek számát és méretét, a kisgyermekes családok részére az igényes, szép játszóterek számát. Véleményünk szerint támogatandó, hogy a városok akár sétálóutcákat, belső tereket hozzanak létre, és fejlesszenek, mivel egy város élhetősége szempontjából a városképnek döntő jelentősége van. Szintén a nagyvárosok esetén nélkülözhetetlennek tartjuk elkerülő autóutak, autópályák építését, annak érdekében, hogy a városokban jelentősen csökkenjen a városlakók szervezetét terhelő károsanyag-kibocsátás. Előterébe kívánjuk helyezni a tömegközlekedést, mivel a tömegközlekedés amellett, hogy jóval kevésbe környezetet terhelő közlekedési forma – mint a személygépjármű, egyben fejleszti a városlakók közti szociális kapcsolatokat, így a jelenleg világszerte tapasztalható társadalmi elidegenedés ellen hat. A Zöldek Pártja határozottan támogatja a kerékpárutak hálózatának fejlesztését és növelését is.

Véleményünk szerint hazánk fővárosa jelenleg nem foglalja el azt a helyet Európa fővárosai közt, amely megilletné, hiszen fekvése, szerkezete szempontjából megelőzi a legtöbbjüket. Ugyanakkor sajnos Budapest épületei, különös tekintettel a VII. és VIII. kerület épületeire – melyek kifejezetten forgalmas városrészekben találhatók – megállapítható, hogy elhanyagoltak, csúnyák, és technológiájukat tekintve elavultak. Úgy véljük, hogy az forgalmasabb utak, például a körutak peremén levő házak felújítása és fenntartása indokolt (a városkép történelmi jellegének megőrzése miatt), ugyanakkor a belső utcákban úgy véljük, hogy jelentős átalakításokra van szükség. Természetesen fenn kell tartani az épített környezet eredeti, hagyományos jellemzőit, viszont emellett a régi, elavult, és szerkezetileg már nem javítható épületek helyére új házakat kell emelni, természetesen összefüggő, tervezett és a korábbi épületek stílusát tiszteletben tartó építési, tervezési technikával. Ezzel elérhetővé válna, hogy a belső városrészeken gyakorlatilag egy-egy külön hangulatos „kisváros” alakuljon ki.

A Zöldek Pártja nem támogatja újabb bevásárlóközpontok, és nagyáruházak építését Budapest belső területein, mivel egyrészt rombolják a városképet, emellett pedig sajnos a kisvállalkozók, kereskedők, kézművesek, iparosok piaci helyzetét rontják. Kimutatások alapján igazolható, hogy egy nagyáruház egy kisbolthoz mérten méretbeli arányait messze meghaladó mennyiségű szemetet és hulladékot termel, valamint energiaigénye is arányaihoz képest túlzottan magas. A Zöldek Pártja egyértelműen kiáll a kisvállalkozások és kiskereskedők támogatása mellett, természetesen tudva azt, hogy a bevásárlóközpontok iránti kereslet miatt a város külső területein ilyen nagyáruházakra is szükség van, viszont ezek száma Budapesten már így is több, mint kellene.

A 4-es metró megépítése sajnos még önmagában nem jelent megoldást Budapest belső tömegközlekedési problémáinak megoldására. A Zöldek Pártja támogatja, hogy Budapest területén a domináns közlekedési formává a tömegközlekedés váljon, különösen igaz ez a főváros belső területeire. Javasoljuk a vonzáskörzetben lakók beutazásának könnyítése érdekében, hogy a vasúthálózat és felszíni villamoshálózat, illetve a metróhálózat összekapcsolásra kerüljön, azaz a vonzáskörzetből ingázók jóval kényelmesebben és gyorsabban juthassanak el úticéljukhoz. A metróhálózat további építése mellett mindenképpen megfontolandó a felszíni illetve magasvasutak építésének lehetősége, mivel ezek amellett, hogy egy metróépítésnél jóval kevésbé terhelik meg a környeztet és a talajt, jóval kevésbé költségesek is.

Erősíteni kívánjuk Budapesten a kerékpáros közlekedés jelenlétét, ezáltal növeli kívánjuk a kerékpárutak hosszát és hálózatát egész Budapesten belül. Támogatjuk Budapesten a parkok és zöldterületek további bővítését. Álláspontunk szerint büntetni szükséges – méghozzá a jelenlegi megmosolyogtató szintnél jóval erősebben – a  közterületeken a szemetelést, illetve az épületeken a graffitik készítését, mivel ezen két tétel önmagában súlyos mértékben rontja egy turisták által gyakran látogatott város megítélését.

Községek, falvak

Város, vidék, Budapest 2Ezen a területen elsősorban nem a természet „jelenlétének” hiánya okoz gondot, hanem sokkal inkább a megélhetés kérdése. Az utóbbi időben folyamatosan nőtt a városokba betelepülők száma, ezáltal arányosan csökkent a községekben, falvak lakossága.

Ezen tendencia azonban nem tesz egy jót sem egy ország településszerkezetének, sem a társadalomszerkezetnek, mivel a község és falu, mint kistelepülés olyan szocializációs hátteret képvisel, amelyet szükséges és hasznos fenntartani a jövő társadalmának részeként és a jövő generációinak egyik alapjaként. A fentieken túl az apróbb községek, falvak és tanyák jelentős gazdasági értéket is hordoznak nem csupán a mezőgazdaság, hanem a turizmus területén is, mivel a falusi légkör a városi, főként a nagyvárosi emberek számára a pihenés szempontjából rendkívül vonzó.

Ennek okán támogatjuk a falusi turizmus fejlesztését, de nem óriási szállodák, hanem inkább kisebb panziók és hotelek építésével, illetve emellett a kerékpárutak hálózatának fejlesztésével, valamint a túraútvonalak számának és minőségének bővítésével.