Az ember kezdetben harmóniában élt a természettel, annak részeként. Gyönyörködött a növény- és állatvilágban, nem pedig teljesen kiaknázta és elpusztította azt.

termeszetvedelemManapság viszont csupán a jelenre és saját magunk jólétére gondolva tönkretesszük környezetünket, és a jelenlegi gyakorlatot folytatva rövid időn belül lehetetlenné tesszük azt, hogy a természet adományait a következő generációk is élvezhessék. A tüneti kezelés itt sem elég: dicséretes, hogy időnként egy csapatnyi önkéntes megtisztít egy parkot vagy tavat, illetve az erdők kivágásáért küzd; de hathatós, hosszú távú eredményt ezen a téren is kizárólag az alapelvek módosításával, a gazdaság szerkezetének megváltoztatásával érhetünk el.

A természetes élőhelyek védelmének fontossága

A védett területeken kívül is nagy szükség van a természetes rendszerek, élőhelyek védelmére. Mozaikos tájszerkezeteket kell kialakítani, és a monokultúrás nagytáblás műveléseket változatosabbá tenni, hogy a mezőgazdasági területek is biztosítsanak élőhelyi sokféleséget, ezáltal elősegítsék a biológiai sokféleség fennmaradását. Ha a természetközeli gazdálkodás megélhetést tud biztosítani az embereknek, akkor a természetvédelem már nem csak egy külön ágazat lesz, hanem részben maga a gazdálkodás szolgálhatja a természetvédelmi szempontokat. Tehát egy olyan, valóban jól működő rendszer alakítható ki, amelyet követve már nem kell tűzoltásszerűen megszüntetni a természetpusztító tevékenységek eredményeit, hiszen ezek létre sem jönnek – vagy legalábbis sokkal kisebb mértékben.

Korlátozni kell a természeti területek igénybevételét

A fejlesztések során korlátozni kell a természeti területek igénybevételét, illetve megakadályozni a természetes élőhelyek további feldarabolódását. A kivágott erdőket pótolni kell, a természetes vizek szennyezését megszüntetni, a talaj kiaknázott tápanyagtartalmát pedig folyamatosan pótolni. Mindez az emberi mohóság visszaszorításával megvalósítható: úgy is élhetünk harmóniában a természettel, ha közben saját szükségleteink kielégítése sem szenved hiányt – ha példát szeretnénk kapni erre, figyeljük meg az állatvilágot. Mindössze annyit kell tennünk, hogy nem veszünk el többet, mint amire szükségünk van, és olyan állapotokat hagyunk magunk után, hogy a következő generáció is megtehesse ugyanezt.

Szemléletváltásra van szükség

elelmiszerMindehhez szemléletváltásra is szükség van. Tudatosítani kell az emberekben, hogy nincs szükségük felesleges mennyiségű javakra, fogyasztási cikkekre, élvezeti jellegű élelmiszerekre ahhoz, hogy elégedetten, boldogan, kiegyensúlyozottan élhessenek.

A jelenlegi gazdasági hatalom azonban épp ennek ellenkezőjét igyekszik elérni: céljuk, hogy a lakosság még többet fogyasszon, így még többet költsön.

Az elsődleges cél tehát a fentiek iránti igény kialakítása, valamint azon ipari és gazdasági technológiák és módszerek támogatása, amelyek kímélik a természetet, és nem aknázzák ki azt. A Zöldek Pártjának célja, hogy segítse ezen módszerek használatát, ezzel elősegítve a természet védelmét.

 

Semmi sem mutatja jobban a politika álszentségét, mint a környezetvédelmi ombudsman pozíciója körüli huzavona. A jövő nemzedékek ombudsmanja tisztséget 2007-ben hozták létre. Később ezt a tisztséget alárendelték az alapvető jogok biztosának, azonban a zöldombudsman nem sokkal később lemondott, mivel úgy érezte, hogy pozíciója súlytalan, és minden alkalommal alárendelik a környezet érdekeit a gazdaság érdekeinek. A környezetkárosítás a jelen egyik legégetőbb problémája. A környezetvédelem alapelveit ma figyelmen kívül hagyják, ahelyett, hogy egyre nagyobb figyelmet fordítanának rájuk. Az ombudsman helyettese súlytalan pozíció a probléma jelentőségéhez képest. Ezért szeretnénk, ha a környezetvédelem ügye önálló minisztériumot és jelentős költségvetési támogatást kapna.