Kérjük, hogy Te is támogasd célkitűzéseinket!

Zöldek Pártja
Zöldek Pártja
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 39.
Iroda: 1134 Budapest, Váci út 34.
Központi telefonszám: +36 1 780 9180
Telefonszám: +36 20 916 9429
Azonosító okmány száma: 2506

Számlavezető bank: MagNet Magyar Közösségi Bank
Bankszámlaszám: 16200223-10020803
IBAN bankszámlaszám: HU18 1620 0223 1002 0803 0000 0000

A Pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXII. törvény 4. § (1) bekezdése értelmében pártunk, a Zöldek Pártja elfogadhat vagyoni hozzájárulást magyar állampolgárságú természetes személyektől. Törvényi kötelességünknek megfelelően minden olyan természetes személy Támogatónk nevét, aki egy naptári évben 500 000 forint, vagy ezt meghaladó értékű vagyoni hozzájárulással támogatta egyesülésünket, név szerint külön feltüntetjük a párt éves gazdálkodásáról készülő pénzügyi kimutatásban.

Fontos, hogy Támogatóinknak és Adományozóinknak mind a nevét, mind a lakcímét pontosan és jól olvashatóan fel kell tüntetniük a befizetést, valamint az átvételt igazoló nyomtatványokon, továbbá minden esetben a közleményben fel kell tüntetni a „támogatás” szót, ellenkező esetben a Zöldek Pártja a támogatást, illetve adományt nem fogadja el.

Az egy naptári év alatt 500 000 forintot meghaladó összeget adományozó támogatóink listája április 20-ig jelenik meg a Magyar Közlönyben.

A pénzbeli támogatások

A pénzbeli adományok és támogatások befizetésére négy módon van lehetőség.

A készpénzes formában nyújtott támogatások a Zöldek Pártja pénztárában fizethetőek be, mellyel egyidejűleg kötelező a támogatási megállapodás kitöltése. A Zöldek Pártja pénztárja elérhető az 1132 Budapest, Váci út 34. címen.

A készpénz-átutalási megbízással fizetett adományokat postai úton, belföldi postautalványon feladva várjuk a Zöldek Pártja, 1132 Budapest, Váci út 34. címzett javára. Az utalványon pontosan fel kell tüntetni a feladó nevét és címét, valamint a közlemény rovatban a „támogatás” szót.

Belföldről kezdeményezett átutalás esetén az állampolgár saját bankjában kezdeményezheti a tranzakciót, kedvezményezettként a Zöldek Pártja 16200223-10020803 megjelölésével, a közlemény rovatban pedig fel kell tüntetni a Támogató lakcímét, illetve a „támogatás” szót. Emellett lehetőség van a készpénzes befizetésre belföldön a MagNet Magyar Közösségi Bank bármelyik bankfiókjában, a Zöldek Pártja 16200223-10020803 számlaszámra.

Külföldről érkező átutalás esetén a támogató külföldi bankjából kezdeményezheti a tranzakciót, megjelölve a Zöldek Pártja HU18 1620 0223 1002 0803 0000 0000 IBAN-számlaszámát, a közlemény rovatban pedig feltüntetve a Támogató címét és a „támogatás” szót.

Tárgyi adományok

A Zöldek Pártja elfogad továbbá tárgyi adományokat is, azonban ezek átadása kizárólag személyesen lehetséges az 1132 Budapest, Váci út 34. címen. Előzetes egyeztetésre lehetőség van a +36 20 916 9429 telefonszámon.