Ahhoz, hogy a környezettudatos élet, a természet megóvása, az egészséges, hazai élelmiszerek, az átlátható gazdaságpolitika, a szegénység felszámolása vagy a kiegyenlített munkalehetőségek iránti igény a legfiatalabb generációban is kifejlődhessen, a fenntartható fejlődés alapelveit az iskolákban is oktatni kell.

oktatasSzükségesnek tartjuk, hogy a környezet- és természetvédelem, akár mint külön tantárgy, akár mint már jelenleg létező tantárgyak része, oktatási anyaggá váljék, mivel jelenleg a környezettudatos nevelés nem része az iskolai tananyagoknak.

Emellett a diákok számára társadalmi munka keretében rendszeres szemétgyűjtési, hulladék-újrafelhasználási foglakozásokat és akciókat tartsanak, mivel ez nem csupán a környezetvédelmi, de a közösségi magatartás fejlesztéshez is hozzájárul.

Az oktatásban támogatjuk, hogy a jelenlegi nagy létszámú osztályok helyett kiscsoportos osztályok és foglakozások alakuljanak ki, mivel ez jóval hatékonyabbá tenné az oktatást, hiszen a pedagógusok az egyes diákok képességeit is jobban felmérhetnék és specializáltabban foglalkozhatnának velük.

A felsőoktatás kapcsán támogatjuk, hogy a piacilag keresettebb szakok és egyetemek támogatása emelkedjék, ugyanakkor véleményünk szerint az egyes szakokhoz kapcsolódó piaci szereplőket szükséges ezen szakok oktatásának finanszírozásába bevonni (akár eszközbeszerzés, akár az egyes diákokkal való esetleges előzetes tanulmányi szerződések megkötése, illetve ösztöndíj-programok kapcsán, akár adókedvezmények biztosításával is), mivel a kevéssé piacképes, de tudományos és kulturális  szempontból lényeges szakokat is mindenképpen fenn kell tartani, hiszen tarthatatlan, hogy a felsőoktatást, ezzel együtt pedig a tudományos képzést kizárólag a piac határozza meg.

Holisztikus, egészlátó szemléletre van szükség, hiszen ahogy a természetben és a társadalomban is minden mindennel összefügg, és csak szerkezeti változással lehet hosszú távú célokat elérni, úgy az önálló tantárgyak, tudományterületek közötti kapcsolatok feltárására is szükség van. Így lehetőséget biztosíthatunk a fiataloknak, hogy a dolgokat ne csak részletekben lássák, hanem észrevegyék a kapcsolódási pontokat, az ok-okozati összefüggéseket.

Az életre kell nevelni

Az életre kell nevelni a fiatalokat, a gyakorlatban is használható ismeretek oktatásával. Hiszen csak így érhetjük el, hogy az iskolából kikerülve el tudjanak helyezkedni, és a társadalom hasznos tagjai lehessenek. Fontos, hogy ki tudják bontakoztatni tehetségüket, és megtalálni életfeladatukat, hogy a munka világába lépve ne érezzék úgy, hogy napi nyolc óra elvész az életükből, hanem ezt az időt is hasznosan tölthessék el.

Gondolkodni tanítsuk száraz adatok helyett

munkahelyAhelyett, hogy száraz adatokkal és kész megoldásokkal árasztanánk el őket, gondolkodni kell megtanítanunk a diákokat, hogy aztán az iskolában elsajátított stratégiákat az életben is alkalmazni tudják. Segíteni kell nekik abban, hogy a későbbiekben önállóan is boldoguljanak, elintézhessenek egy hivatalos ügyet, vagy képesek legyenek a szüleikről leválva önállóan boldogulni.

A gazdálkodás alapszintű oktatására is szükség van

A társadalom és a természet működését is meg kell ismertetni velük: szükség van az ökológia, az élő rendszerek összefüggései és a gazdálkodás alapszintű oktatására is. Ha elég korán megismerkednek ezekkel az összefüggésekkel, azokat magukénak fogják érezni, mire kikerülnek az iskolából, így saját érdekükben áll majd, hogy maguk is környezettudatosan éljenek.