Egy ország és egy nemzet kultúrája, művészete annak fejlettségét és nagyságát a tudománynál sokszorta jobban megmutatja, hiszen magára a nemzeti lelkületre világít rá.

Nemzetközi kutatások alapján is kimutatható, hogy egy nemzet általános kulturális szintje és a környezettudatos magatartás elterjedtsége között szoros összefüggés van, mivel a kultúra és művészet éppen azt az empatikus készséget fejleszti az emberekben, amely a természettel szemben is – annak védelme érdekében – elengedhetetlen.

KultúraA közelmúltban folyamatosan hangoztatott, a kultúra politikai szempontú megosztottságával kapcsolatos álláspontra vonatkozóan a Zöldek Pártja a következő véleményt alakította ki. A kultúra területén egyaránt szükség van mind a konzervativizmus, mind pedig az újító gondolkodásmód jelenlétére, mivel ezen két oldal kizárólag együtt fellépve hathat ki fejlesztőleg a kulturális életre, külön-külön nem. A fentiek miatt nem szerencsés, ha a politika a kulturális életbe túlzott mértékben beavatkozik, mivel véleményünk szerint az embereknek maguknak kell eldöntenie, hogy a kultúra milyen irányban fejlődhet tovább. Hazánk jelenlegi kulturális életének áttekintéséhez szükséges különválasztanunk Budapest és más nagyvárosok, illetve a kisvárosok, községek, falvak kulturális helyzetét.

Mindenekelőtt mi az a filozófiát valljuk, hogy a kultúrát kell elvinni az emberekhez, és nem azt kell várni, hogy majd az emberek fogják keresni a kultúrát. Határozott álláspontunk ezen megfontolásból, hogy egy pár száz ember lakta faluban is legalább egy olyan – természetesen lakossági számarányhoz viszonyított méretű – színházterem kialakítása szükséges, ahol színházi előadások, koncertek, egyéb fellépések megszervezhetők. Ehhez persze nélkülözhetetlen államilag támogatni azon vándor-társulatokat, akik küldetéstudatukból is kiindulva elviszik a színházat, avagy zenészként a zenét ezen kistelepülések lakói számára. A zene alatt természetesen nem csupán a könnyűzenei, hanem komolyzenei előadásokat és hangversenyeket is értünk.

Véleményünk szerint a Művészeti Akadémia létrehozása szükséges  és időszerű volt, ugyanakkor az jelenlegi formájában és struktúrájában nem alkalmas azon feladat ellátására, amelyre hivatott lenne, azaz a magyar művészeti és kulturális élet összehangolására. A Művészeti Akadémia ismét csak nem politikai kérdés, mivel ezen intézmények a Magyar Tudományos Akadémiához hasonlóan egyfajta ernyő-szerepet kellene kapnia az egyes művészeit intézmények és iskolák felett támogatási, ellenőrzési és szakmai és érdekképviseleti szempontból.

A Zöldek Pártja támogatja a természet és kultúra közötti összhang elősegítését, melyet többek között akként javasol elősegíteni, hogy támogatná a zöldterületeken szabadtéri szánházak, szabadtéri kiállítótermek nagyszámú létesítését, és a szabadtéri művészeti előadások és kiállítások számának növelését. Ezen szabadtéri létesítményeket fák között, a természetes környezetben kellene elhelyezni, ideértve a városok parkjait is, mert a természetbeni színházi előadások, koncertek elősegítik a természet és környezet szeretetét, és segítenek az embereknek észrevenni környezetünk szépségét.

KultúrpolitikaJavasoljuk a filmkészítés és támogatás kapcsán a filmipar és a filmművészet szétválasztását és elkülönült támogatását, finanszírozását, mivel a filmkészítés ezen két területének célja teljesen eltér egymástól, ugyanakkor egyik sem létezhet a másik nélkül. Véleményünk szerint az egyensúlyra ezen a területen különösen figyelni kell.

A könyvek és művészeti alkotások, ideértve a színházi és egyéb művészeti előadásokat is, nem tekinthetők a szó szoros értelmében árunak, ezért szükséges, hogy ezek árának forgalmi adó (ÁFA) tartalmát radikálisan csökkentsük. Ezzel elősegíthető a kultúra szegényebb társadalmi rétegek számára való elérhetővé tétele.

A könyvek és folyóiratok, napilapok kapcsán javasoljuk, hogy stratégiai szinten induljon meg országosan az e-könyvek és e-folyóiratok elterjesztése, és az e-könyvolvasó berendezések vásárlásának állami ösztönzéssel való elősegítése, mivel ezen berendezések elterjedt alkalmazásával a papír felhasználásának és fogyasztásának mértéke radikálisan csökkenthető lenne, ami az erdők védelme terén nélkülözhetetlen.

A Zöldek Pártja kiáll a természet és a kultúra összhangja, a kultúra terjesztése, a kultúra politikamentessége és a magyar kultúra nemzetközi térnyerésének előmozdítása érdekében!