A Zöldek Pártja támogatja az Európai Unió törekvéseit, mivel az európai államok és gazdaságok kizárólag egymással szövetkezve tudnak eredményesek lenni világszinten a jelenlegi világgazdasági környezetben.

Ugyanakkor nem támogatjuk azon törekvéseket, melyek egyfajta Európai Egyesült Államokat kívánnak fejleszteni a jelenlegi unióból, mivel a Zöldek Pártja álláspontja szerint „Nemzetek Európájában” kell gondolkozni, és egymással gazdaságilag, politikailag szövetséges nemzetállamokban. Ennek oka véleményünk szerint az, hogy Európa és nemzetei sohasem válhatnak sokszínűségük okán egy homogén egységgé.

KülpolitikaUgyanakkor figyelembe véve azon Szent István király által is már vallott és tanított nézetet, miszerint az „egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő”, szükséges, hogy Európa és a benne található nemzetek, országok egységesen lépjenek fel gazdasági, kulturális, külpolitikai téren, mivel egymást így nem gyengíteni, hanem, ha Európára mint egységre gondolunk, erősíteni fogják. A Zöldek Pártja hisz abban, hogy az Európai Unióban az egyes tagállamoknak – attól függetlenül, hogy gazdaságilag mekkora erőt képviselnek – egyenrangúként kell kezelni, és nem szabad hagyni, hogy az Unió néhány erős ország gazdasági gyarmatbirodalmaként funkcionáljon. Az EU kizárólag akkor lehet erős, ha ezen egyenrangúság megvalósul, mivel enélkül folyamatos és fokozódó gazdasági és politikai ellentétekre lehet számítani a jövőben.

A Zöldek Pártja támogatja az EU bővítését az Európa földrajzi területén belüli országokra nézve, viszont nem támogatja például Törökország EU-csatlakozását, mivel amennyiben Törökország, amelynek legnagyobb része Ázsiában található, az EU tagjává válna, úgy semmi sem gátolhatná meg, hogy a közel-keleti, észak-afrikai államok és kérjék felvételüket az EU-ba, mely ezzel viszont teljes mértékben letérne eredeti célkitűzéseitől, amelyek szigorúan Európára vonatkoznak.

A Zöldek Pártja az EU-n belül tovább kívánja erősíteni a szénhidrogén alapú üzemanyagok visszaszorítására és a megújuló energiaforrások irányába tett erőfeszítéseket teljes európai szinten, mivel szénhidrogének szempontjából nem csupán hazánk, de egész EU is kiszolgáltatott pozícióban van. Erősíteni kívánjuk az EU-tagállamok közti kooperációt a természet- és környezetvédelem minél erősebb jelenléte vonatkozásában az európai oktatásban és a gazdasági társaságok és állampolgárok életében, illetve erősíteni kívánjuk az egységes európai jogalkotást és jogalkalmazást a környezet- és természetvédelem, illetve hulladékgazdálkodás területén. Véleményünk szerint szükséges a környezettel kapcsolatos bűncselekmények egységes EU-n belüli szabályozása és azok súlyos mértékű szankcionálása.

Úgy véljük, hogy az EU-n belül nem csupán „gigantikus” környezetvédelmi programokat kell támogatni, hanem jóval kisebb, akár háztartási szintű környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási beruházásokat is, mivel ezek mind-mind hatással vannak egész Európa környezetvédelmi fejlődésére.

A Zöldek Pártja támogatja az ENSZ környezetvédelmi és természetvédelmi programjait. Egyértelműen és határozottan elutasítjuk viszont bármely csoport vagy szervezet erőszakos fellépését a környezet- és természetvédelem terén, mivel megítélésünk szerint az erőszak csupán erőszakot szül, és ellehetetleníti a környezettudatos gondolkodás világszintű elterjedését.

EU-s politikaA Zöldek Pártja támogatja a genetikai sokszínűség fenntartására illetve a veszélyeztetett fajok védelmével kapcsolatos nemzetközi rendelkezések körének (és ezen belül a támogatások) bővítését. Támogatjuk a fejlődő, illetve szegény országokban a nemzeti parkokra nézve a nemzetközi közösség felügyeletének kiterjesztését, illetve nemzetközi szinten az ökoturizmus támogatását, amely a gazdaságilag nem fejlett, viszont természeti kincsekben gazdag országok jövőbeni gazdasági fejlődésének alapját képezhetik.

A Zöldek Pártja elvből elutasít mindenfajta háborút és erőszakos cselekményt, és támogatja a Nemzetközi Büntetőbíróság hatáskörének és illetékességének kiterjesztését, hogy a háborús illetve emberiség elleni bűntettben, illetve népirtásban bűnös elkövetők elmarasztalása mielőbb eredményesen megtörténhessen azok nemzetiségétől és állampolgárságától függetlenül.

A Zöldek Pártja nem ért egyet az ENSZ szegény országokban – elsősorban Afrikában – folytatott segélyezési elveivel, mivel jelenleg már nyilvánvaló, hogy a segélyezés nem vezet el egy ország és társadalom felépítéséhez és fejlesztéséhez csupán „tüneti kezelésként” alkalmazható. A Zöldek Pártja hisz abban, hogy az ENSZ-nek támogatnia kell, hogy gyárak, termelő- és szolgáltató üzemek, illetve ezzel együtt megfelelő oktatási intézmények létesüljenek ezen országok területén, mivel kizárólag ez képezheti annak alapját, hogy ezen országok fejlődése megindulhasson, és az ottani lakosság ne váljon a „stagnáló szegénység” áldozatává.