Mindenekelőtt szeretnénk tisztázni, hogy a Zöldek Pártja nem főváros-vidék összehasonlításban gondolkodik, hanem a főváros és az ország már városai (mint városok) és községek, falvak, tanyák (mint vidék) összehasonításban, mivel a vidék eredeti értelmezésben sem a fővároson kívüli, hanem egy-egy nagyobb település körül elterülő területet jelenti.

Városok és Budapest

Álláspontunk szerint a városok problémája kétfelé osztható. Egyrészt egy városnak lakhatónak, élhetőnek kell lennie, ugyanakkor megélhetést is kell biztosítania az ott élők számára. Ez a kettősség persze kompromisszumokat tesz szükségessé. Úgy véljük, hogy egyrészt szükséges, hogy a multinacionális nagyáruházakat a városok területéről a városhatárokon található ipari-kereskedelmi parkok, övezettek területére helyezzük át, mivel ezen áruházakban az emberek a nagybevásárlásokat intézik, amelyhez amúgy is gépjárművet vagy tömegközlekedési eszközt vesznek igénybe.

Véleményünk szerint hazánk fővárosa jelenleg nem foglalja el azt a helyet Európa fővárosai közt, amely megilletné, hiszen fekvése, szerkezete szempontjából megelőzi a legtöbbjüket. Ugyanakkor sajnos Budapest épületei, különös tekintettel a VII. és VIII. kerület épületeire – melyek kifejezetten forgalmas városrészekben találhatók – megállapítható, hogy elhanyagoltak, csúnyák, és technológiájukat tekintve elavultak. Úgy véljük, hogy az forgalmasabb utak, például a körutak peremén levő házak felújítása és fenntartása indokolt (a városkép történelmi jellegének megőrzése miatt), ugyanakkor a belső utcákban úgy véljük, hogy jelentős átalakításokra van szükség.

A 4-es metró megépítése sajnos még önmagában nem jelent megoldást Budapest belső tömegközlekedési problémáinak megoldására. A Zöldek Pártja támogatja, hogy Budapest területén a domináns közlekedési formává a tömegközlekedés váljon, különösen igaz ez a főváros belső területeire. Javasoljuk a vonzáskörzetben lakók beutazásának könnyítése érdekében, hogy a vasúthálózat és felszíni villamoshálózat, illetve a metróhálózat összekapcsolásra kerüljön, azaz a vonzáskörzetből ingázók jóval kényelmesebben és gyorsabban juthassanak el úticéljukhoz. A metróhálózat további építése mellett mindenképpen megfontolandó a felszíni illetve magasvasutak építésének lehetősége, mivel ezek amellett, hogy egy metróépítésnél jóval kevésbé terhelik meg a környeztet és a talajt, jóval kevésbé költségesek is. Erősíteni kívánjuk Budapesten a kerékpáros közlekedés jelenlétét, ezáltal növeli kívánjuk a kerékpárutak hosszát és hálózatát egész Budapesten belül. Támogatjuk Budapesten a parkok és zöldterületek további bővítését.

Községek, falvak

Ezen a területen elsősorban nem a természet „jelenlétének” hiánya okoz gondot, hanem sokkal inkább a megélhetés kérdése. Az utóbbi időben folyamatosan nőtt a városokba betelepülők száma, ezáltal arányosan csökkent a községekben, falvak lakossága.

Ezen tendencia azonban nem tesz egy jót sem egy ország településszerkezetének, sem a társadalomszerkezetnek, mivel a község és falu, mint kistelepülés olyan szocializációs hátteret képvisel, amelyet szükséges és hasznos fenntartani a jövő társadalmának részeként és a jövő generációinak egyik alapjaként.

Szólj hozzá!