Napjainkban a környezetvédelem kérdése egyre több embert foglalkoztat, mivel napról napra többen jönnek rá, hogy a jelenlegi rendszer nem fenntartható. A Föld energiatartalékai nem végtelenek, előbb-utóbb ki fognak merülni, amit az emberek pazarló életmódja pedig csak meggyorsít. Világos, hogy szükség van egy olyan rendszer kialakítására, ami energiahatékonyabb, valamint a társadalom szemléletének megváltoztatása is szükségessé vált. A Zöldek Pártja törekszik arra, hogy a környezetvédelem fontos szerepet kaphasson és egy fenntarthatóbb rendszer jöhessen létre.

A párt szerint a környezeti problémákat úgy lehet megoldani, hogy változtatunk azokon a szerkezeteken, rendszereken, amik alapján berendeztük életünk egyes területeit, hiszen sokszor ezek okozzák a károkat. Ilyen területek például a közlekedés, a lakhatás, az energiatermelés, a szállítás vagy a kereskedelem. Ezeket a környezeti problémákat új struktúrák kialakításával lehet a leghatékonyabban megoldani, miután a jelenlegi hibás struktúrákat elvetettük. Olyan módszerek kialakítására van szükség, amelyek sok egyéb módszerrel ellentétben nem szülnek újabb problémákat.

A Zöldek Pártja mindezek miatt a hagyományos környezetvédelmet is fenntartásokkal szemlélik, aminek az az oka, hogy sokan üzletként értelmezik (gondoljunk például a megújuló energiaforrások népszerűsítésére – a hatás kedvező, azonban sokan a várható haszon miatt helyezik előtérbe). Úgy látják, az ilyen szemléletű környezetvédelemben nem oldják meg valóban a gondokat, csak kezelik, ami nem ugyanaz, ebben az esetben ugyanis valamilyen szinten mégiscsak fenntartjuk a létező problémákat.

Ahhoz, hogy változás történjen, szabályozásra van szükség, mely a fenntarthatóság szempontjainak alárendelve szabná meg az új kereteket. Így sokkal kedvezőbb feltételeket jöhetnének létre, melyek alapvetően megváltoztatnák a működést is, egy jobb irányba terelve azt, ami lehetővé teszi, hogy a környezetet valóban sikerüljön megóvni, kímélni, és véget vessünk a természeti kincsek eddig jellemző kizsákmányolásának.

Szólj hozzá!