Természeti környezetünk problémái, a talaj, a víz és a levegő szennyezése, a természeti kincsek teljes kiaknázása nem egy-egy elhatárolt tett következménye, hanem egy rosszul működő rendszer hozománya.

Bár egy-egy ember is tehet a fenntartható fejlődésért (például azzal, hogy nem pazarol, nem szennyez, és hozzáállásával példát szolgáltat környezetének); valódi változást csak akkor idézhetünk elő, ha magát a rendszert módosítjuk.

A jelenlegi környezeti problémák nagyrészt abból erednek, hogy életünk egyes területeit (például az ipari termelést, a mezőgazdaságot, a kereskedelmet, a szállítást, a közlekedést, az energiatermelést, a lakhatást) bizonyos szerkezetekben rendeztük be.

Ha változást szeretnénk, ezek szerkezetét kell megváltoztatnunk; valódi eredményt csak ettől remélhetünk.

fenntarthatosag

A mai termelési és fogyasztási rendszerek hibái

A mai termelési és fogyasztási rendszerek egyik legnagyobb hibája, hogy kevesek anyagi érdekeit a többség érdekei, egészsége, boldogulása, valamint a környezeti érdekek elé helyezi. Mivel a jelenlegi gazdasági és társadalmi szerkezet jóvoltából egy szűk réteg jelentős anyagi javakra tesz szert, nekik nem áll érdekükben a változtatás.

Például, a termelésből adódó hulladékok szakszerű kezelése többletköltségeket emésztene fel, így inkább nem törődnek ezzel akkor sem, ha ezzel szennyezik a környezetet, és rontják a kisember életkörülményeit.

Ugyanez a helyzet a mértéktelen fogyasztásra ösztönző reklámokkal: azt próbálják meg tudatosítani az emberben, hogy csak akkor lehet boldog, ha minél több tárgyat, fogyasztási cikket birtokol – a vásárlási lázzal pedig akaratunkon kívül is ezen gyártók környezetszennyező tevékenységét tartjuk fenn.

Módosítani kell a nem működő rendszereket

A hatalmon levő tehetős réteg tevékenységével egy íratlan társadalmi szerződést rúg fel. A szerződést, miszerint a hatalom célja, felhatalmazása a többség érdekeinek szolgálata, átlátható és igaz módon. Mivel természetesen a kisember egymaga nem veheti fel a harcot ezzel a réteggel, közös megmozdulásra van szükség.

Ehhez azonban először tudatosítani kell a lakosságban, hogyan használják fel őket a „nagyok” saját céljaik megvalósítása érdekében, majd pedig a hosszú távon nem (illetve rosszul) működő rendszereket alapjaikban kell megváltoztatni azért, hogy biztosíthassuk a fenntartható fejlődést.

Számos területen van szükség változásra, az energiagazdálkodástól kezdve a közlekedésen, a szállítmányozáson, a hulladékkezelésen, a mezőgazdasági termelésen és az oktatáson keresztül az egészségügyig.