Bármilyen problémával állunk is szemben, a feladat mindig a gyökerének megszüntetése, nem pedig a tünetek kezelése. Ahogyan egy betegség esetén is ezt kell tennünk, a környezetszennyezés területén szintén ez a megoldás.

energiaMivel a környezeti problémákat rosszul működő (gazdasági, társadalmi) struktúrák okozzák, ezeket csak úgy tudjuk megoldani, ha a társadalom és a gazdaság színterein új struktúrákat alakítunk ki. A jelenlegi hibás struktúrák hibás működését hosszú távon kizárólag így lehet elkerülni: annak nincs értelme, hogy fenntartjuk ezen szerkezeteket, majd megpróbáljuk elhárítani káros hatásaikat.

A „hagyományos” környezetvédelem nem megoldás

Olyan működéseket kell meghonosítani, amelyek nem szülnek további problémákat. Mernünk kell gondolkodni, nem alávetnünk magunkat a szűk, hatalmon lévő réteg érdekeinek, hanem helyesen cselekedni; úgy, hogy saját magunk és környezetünk boldogságát tartjuk szem előtt. A „hagyományos” környezetvédelem nem megoldás: mivel ezt gyakran csak üzletként, a gazdaság egy ígéretes ágaként értelmezik, ennek gyakorlása során nem megelőzik a problémákat, hanem csak kezelik, és ezzel egyben fenntartják azokat. Szerkezeti változásra van szükség az energiagazdálkodásban, a mezőgazdaságban, a közlekedésben és a hulladékgazdálkodásban egyaránt. Ezeket nem egymástól függetlenül, hanem egy nagy rendszer részeiként kell kezelni, hiszen minden mindennel összefügg. A fenntarthatóság felé vezető legrövidebb út a szabályozáson keresztül vezet; ezek a megváltozott feltételek megváltoztatják majd a működést is. Lehet, hogy ezek a feltételek elsőre idegennek, nehezen tarthatónak tűnnek; de a tapasztalatok alapján az élet mindig megtalálja az alkalmazkodást az új feltételekhez. A mi feladatunk, hogy olyan szabályozókat adjunk meg, amelyek a megfelelő irányba terelik a működést. Ennek egyik lehetősége, ha a bemeneti információkat írjuk át, például változtatunk a természeti erőforrások vagy a fosszilis erőforrások használatának beárazásán. Ennek hatására ugyanis a teljes gazdasági-társadalmi rendszer elmozdulhat a fenntarthatóság irányába.

A fogyasztói igények ésszerű csökkentésére van szükség

A jelenlegi energiapolitika alapjaiban azért nem működik, mert a termelési oldal bővítésére helyezi a hangsúlyt, nem pedig a fogyasztói igények ésszerű csökkentésére. Ez „érthető”, hiszen az egyes iparágak haszonélvezői számára ez így előnyös, azonban a társadalom egésze számára hosszú távon nem. Az anyagi javak vagy a fogyasztási cikkek felhalmozása valódi boldogságot nem ad; a mértéktelen fogyasztás csak pótcselekvés: aki harmóniában él önmagával, nem mohó, nem habzsol, nem pazarol – mert egyszerűen nincs szüksége rá a boldogsághoz. Ezt először is tudatosítani kell az emberekben, majd csökkenteni a fogyasztói igényeket. A mindenkori vezetés azonban sajnos ennek az egyszerű és környezeti szempontból is fontos felismerésnek a mai napig képtelen volt megfelelni. E káros termelési szemlélet gigantikus, ijesztő példája a paksi bővítés is.

csaladA cél az energiahatékonyságban rejlő lehetőségek kiaknázása

Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet az energiahatékonyságban rejlő lehetőségek kiaknázására. Szeretnénk elérni, hogy az atomenergiát fokozatos kivezessék a hazai energiaellátásból. Szerkezeti változtatások kellenek az energiafelhasználás csökkentése érdekében életünk minden területén.

A végső cél az alacsony energiaigényű versenyképes gazdaság. Ehhez többek közt nullaenergiás passzívházakat kell építeni, környezetbarát építészeti technológiák segítségével.