A zoldekpartja.hu weboldal bármely oldalának megnyitásával Ön elfogadja az alábbiakban felsorolt feltételeket.

A regisztráció során megadott adatok kezelője a Zöldek Pártja (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 34.; elnöke: Ács László).

Az adatkezelés célja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen.

Az egyes űrlapokon (regisztráció, üzenetküldés, feliratkozás) a kötelezően megadott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevétele, a Felhasználó azonosítása, a Zöldek Pártja és a Felhasználó közötti kommunikáció gördülékeny biztosítása. Az opcionális adatok kezelésének célja, hogy a Felhasználó önkéntes és határozott döntése alapján ezeket az adatok a Zöldek Pártja számára elérhetővé tegye.

A megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használjuk, harmadik személynek adatokat nem adunk át. A megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. A regisztráció törlésekor minden tárolt személyes adatot törlünk rendszerünkből.

Az adatkezelés időtartama

A megadott személyes adatok törlését a Felhasználó bármikor maga elvégezheti személyes profiljában.

Az adatokhoz hozzáférők köre

A Felhasználók által megadott személyes, nem nyilvános adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag a Zöldek Pártja munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik félnek a Zöldek Pártja nem ad át.

Az adatok felhasználása

A Felhasználó által megadott adatokat a Zöldek Pártja az alábbi célokra használja:

  • hírlevelet küldd ki az arra feliratkozók számára
  • aktivistának jelentkezés esetén felveszi a kapcsolatot a jelentkezővel

 

A feliratkozáskor (regisztráció) megadott adatok kezelése

Aláírásával (a visszaigazoló emailben kapott linkre való kattintással) kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait a Zöldek Pártja (1134 Budapest, Váci út 34.) az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (2) bekezdésének a) pontja alapján kezelje és azokat felhasználhassa jövőbeni kapcsolattartás, választási és egyéb tájékoztatás, véleménykérés, adománygyűjtés céljából postai levélben, emailben, telefonhívás útján és SMS-küldéssel, vagy egyéb módon, időbeli korlátozás nélkül, az adatkezeléshez tett hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.

Tudomásul veszi azt a tájékoztatást, hogy adatait és az adatkezeléshez való hozzájárulását az adatkezelőnél bármikor módosíthatja, visszavonhatja (véglegesen törölheti), valamint személyes adatai kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől. Amennyiben az adatkezelés jogszerűségét kifogásolja, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat.

A közölt személyes adatokat a Zöldek Pártja harmadik fél részére nem továbbítja. Tudomásul veszi az adatkezelésre vonatkozó teljes körű tájékoztatást, így különösen azt, hogy az adatkezelő adatait csak a meghatározott célnak megfelelően használhatja. Aláírásával (a visszaigazoló emailben kapott linkre való kattintással) nyilatkozik, hogy elolvasta és elfogadta az adatkezelési szabályokat.