A zöld politikai gondolkodás azt jelenti, hogy a környezetvédelem, az ökológiai gondolkodás, a fenntarthatóság szempontjait a társadalom működésének és a társadalmi életben felmerülő problémáknak minden területére vonatkoztatni tudjuk. Elhatárolódunk azon politikai csoportosulásoktól, amelyek a környezetvédelem ügyét politikai hatalomszerzésre vagy üzleti célok elérésére használják.

Megkülönböztetjük magunkat azon zöld, illetve környezetvédő politikai erőktől is, amelyek egy-egy részfeladatba belefeledkezve nem tolmácsolnak átfogó társadalomszemléleti rendszert és megoldási javaslatok a követőik számára. A Zöldek Pártja a közvetlen környezetvédelmi és fenntarthatósági törekvéseken túl célkitűzésének tartja a társadalmunkra jellemző szociális biztonsági viszonyok megváltoztatását is. Meglátásunk szerint az alapvető társadalomszervező erő a  kölcsönös nagylelkűség és szeretet, amelynek át kell itatnia cselekvéseinket az interperszonális történésektől a politikán át, az ipari termelésig és kereskedelemig.

A társadalom és az egyes emberek szintjén az egyes ember saját magáért vállalt felelőssége, az öngondoskodás és a közösség szerepe kerül a Zöldek Pártja gondolkodásának előterébe. A társadalmi töredezettséget, a lemaradó és leszakadó társadalmi csoportok felzárkózását annak révén kívánjuk biztosítani, hogy mindenkinek egyenlő lehetőséget biztosítunk a jövedelemszerzés feltételeihez.

A különféle társadalmi területek újrastrukturálását mindenki által elfogadott szabályozók bevezetése révén képzeljük el, így például a környezetszennyező, társadalmilag vagy egészségügyi szempontból káros iparágak támogatásának megvonásától várjuk azok szerepének és hatásainak csökkenését. A közösségi alapú és non- profit jellegű vállalkozásokat ugyanakkor biztos háttérrel kívánjuk ellátni, hogy betölthessék társadalmi hasznot nyújtó szerepüket.

Az oktatás és az egészségügy területén a holisztikus szemlélet térnyerését támogatjuk.  A különféle területek közötti összefüggések felismer(tet)ése, az átfogó szemléletre és az előre gondolkodásra való nevelés mindkét területen ugyanolyan fontos, mint a saját magunkért való felelősségvállalás és nyílt tájékoztatás. A gyógyszerlobbi radikális szabályozása és a nem természetes alapanyagú gyógyszerek valamint vegyi anyagok alkalmazásának visszaszorítása az egészségügyi területen hasonló fontosságú, mint az ipari termelésben a káros segéd- és adalékanyagok használatának csökkentése.

Szólj hozzá!