Hazánkban a rendszerváltás óta folyamatosan látható, hogy a kormánypárt-ellenzék viszony az országgyűlésben folyamatosan, teljes mértékben elmérgesedett, amit az egyik javasol a másik biztosan nem támogatja, már puszta dacból sem, legyen az akár valóban egy jó és célszerű javaslat. Ez a fajta ellenségeskedés árt hazánk fejlődésének.

Finnországban alakult ki az úgynevezett többpárti kormányzás rendszere, amelyben a választáson győztes párt nem egymaga alakít kormányt, hanem abba az ellenzéki pártokat is bevonja, azaz az ellenzék is kap minisztériumi tárcákat. A Zöldek Pártja határozott álláspontja szerint ezen finn modell hazánk számára egyértelműen követendő példa kellene, hogy legyen. Ezzel a technikával ugyanis a kormányzás – a végrehajtó hatalom gyakorlása – is a törvényhozásba beválasztott politikai erők együttes felelőssége lenne, és rákényszerítené őket az együttműködésre.

Ez a megoldás ráadásul az ellenzékre is nagyobb felelősséget róna, hiszen nem lehetne feltétel nélkül mindenért a kormányt és a kormánypártot hibáztatni, hiszen annak ők is tagjai és részesei lesznek. A többpárti kormányzás bevezetése javíthatna hazánkban a politikai oldalak és pártok egymás közti viszonyán, és elősegítené köztük párbeszéd és együttműködés kialakulását, ami egyértelműen Magyarország javára válna.

Szólj hozzá!