A Zöldek Pártja a 2014-es választásokra a környezettudatosságot és a fenntartható életmódot a legfontosabb célokként tételező párt alternatívát nyújt a magyar választóknak.

Társadalmi és politikai együttműködés

Napjaink politikai rendszere a pártok versengéséről szól. A Zöldek Pártjának célja, hogy az élet minden területén a közös munka, az együttműködés váljon standard céllá egy erőszakmentes környezetben. A párt filozófiájának egyik alaptétele, hogy a vezetés, így az ország vezetése is szolgálat, nem pedig kiváltság. Ennek megfelelően minden területen együttműködésre kell törekedni, hogy a jövő Magyarországának fiatalsága számára egy fenntartható rendszerben fejlődő országban legyenek kilátásai.

A tervezhető jövőkép egyik kiemelten fontos eleme a munkahelyteremtés, melynek alapja a szociális biztonság újrafogalmazása. A Zöldek Pártja programjának egyik alapvetése, hogy a szociális ügyeknek nem az adományozás a lényege, hanem a szegénységet generáló szabályok és rendszerek megváltoztatása. Ezen mechanizmusok megváltoztatása által lehetővé válik a munkahelyek számának növelése, egyben a rendszeres jövedelemszerzés biztosítása a polgárok szélesebb rétegei számára.

Az oktatás lényege az életre nevelés

Egy fenntartható rendszerű ország folyamatos fejlődése is polgárainak köszönhető. Ahhoz azonban, hogy a magyar lakosság jövőképe, valamint a környezettudatos életmód és szemléletmód befogadása teljes legyen, minden állampolgárnak a teljes képet kell látnia. Ennek fényében a Zöldek Pártja programjának fontos eleme az oktatás, azon belül is a gondolkodásra és életre nevelés, amihez kapcsolódik a teljességre, az összkép meglátására való törekvés.

Mindezeknek feltétele, hogy az oktatás során átadott ismeretanyag a gyakorlatban is hasznosítható legyen, hogy minden gyermek és felnőtt képes legyen meglátni az összefüggéseket a látszólag független tudományterületek között, illetve ismerje és felismerje minden ökológiai rendszer működésének alapjait, összefüggéseit, ezáltal képes legyen elhelyezni hazánkat is a bolygó ökoszisztémájában.

Szólj hozzá!