A fenntarthatóság gondolata a társadalomtudományokban arra épül, hogy a Földnek az energiaforrásai, a természetnek és az élő szervezeteknek a tűréshatárai végesek, ezért a társadalom termelési, fogyasztási, szennyezési és hulladéktermelési szokásait, egyáltalán a modern életvitel paramétereit úgy kell kialakítani, hogy hosszú távon se károsítsa a környezetet. A környezet károsítása abból adódhat, ha az energiaforrásokat kizsigereljük, az élő környezet tűréshatárát pedig gátlástalanul átlépjük, visszafordíthatatlan károsodást okozva ezzel az ökoszférában.

A fenntartható fejlődés népszerű megfogalmazása szerint a jelen társadalmaknak úgy kell tudniuk kielégíteni saját igényeiket, hogy a jövő generációitól sem veszik el a lehetőséget, hogy ők is megtehessék ugyanezt.

A Zöldek Pártja a fenntarthatóságot, mint átfogó szemléletet tekinti, amelynek területén az elszigetelt problémák kezelése kevés. Az élet különböző területein (ipari termelés, mezőgazdaság, kereskedelem, szállítás, közlekedés, energiatermelés, lakhatás stb.) meghonosodott, és hosszú ideje „bebetonozott” rendszerek alapjainak megváltoztatására van szükség, a struktúrák átalakítása hozhatja el a természet és emberközelibb működést és az új eredményeket.

A jelen társadalmi berendezkedés keretei között a termelés és fogyasztás rendszerei nem a társadalom széles rétegeinek, hanem néhány kivételezett helyzetű vezetőnek és érdekkörének érdekeit szolgálják. Ezen szemlélet előtérbe hozza a profit és a kis tűzközeli közösség anyagi érdekeit, és súlyosan háttérbe szorítják a széles rétegek egészségét, boldogulását és a környezeti szempontokat.

A Zöld Párt állásfoglalása szerint a fenntarthatóság az energiagazdálkodás terén azt jelenti, hogy nem a kitermelést kell fokozni, hanem az igényeket visszaszorítani. Az energiaigények ésszerű csökkentése, az alacsony energiaigényű termelés módok, fűtési rendszerek, passzívházak technológiáinak terjesztése és támogatása, a fosszilis és atomenergia-források csökkentése, kivezetése az ipari termelésből, ezek lehetnek a fenntarthatóság felé vezető utak.

A vidék gazdálkodásának fellendítése, annak biztosítása, hogy a földek a helyi emberek megélhetését szolgáltassa, hogy a mezőgazdaság megőrizze a föld erőforrásait és egészséges, minőségi élelmiszereket adjon, lehetővé teszi, hogy ne távoli tájak nagy anyagi áldozatok és környezetszennyezés révén hozzánk eljuttatott terményei uralják a piacot.

Szólj hozzá!