A zöld pártok már több mint négy évtizede színesítik a politikai palettát szerte a világon. A környezetvédelmi szempontokat, az ökológia és a fenntarthatóság elveit a törekvései középpontjába állító politikai szerveződéseknek kb. tizenöt évet kellett várniuk, amíg lehetőséget kaptak arra, hogy a parlamenti politikában is részt vehessenek. Az első pártok megalakulását megelőzően, már a ’60-as évektől kezdve elindult a társadalomtudományok területén egy ökológiai felvilágosodási folyamat, amely szórványosan volt jelen a társadalmi párbeszédben.

Az ökologikus gondolkodás megjelenésére és fokozatos elterjedésére az adott okot, hogy a második világháború utáni évtizedekben a gazdaság erőteljes fejlődésnek indult, és másfél évtizeddel később már ennek a fejlődésnek a hátrányai is kézzel foghatóvá váltak. A hatvanas években a zöld gondolkodással egy időben számos társadalomkritikus politikai irányzat jelent meg, amely a túlzott iparosodás, az erőltetett technicizálódás és a globalizáció negatív hatásait támadta.

Az ipari termelés hatásai, az autók és más környezetszennyező technológiák térnyerése, a hulladéktermelés hatásai, a túlfogyasztás számos újonnan kifejlődő vagy átalakuló tudományág  vizsgálódásának célpontjává vált, és ezek eredményei a társadalmat is érdekleni kezdték. Lassanként a pártpolitikát is átitatta az ökológiai gondolkodás. Az első időszakban a környezetvédelem, mint önálló cselekvési program szerepelt a különféle pártok programjában, azonban azon politikai erők megjelenése, amelyek a környezettudatos gondolkodás alap értékrendjére építve minden politikai és társadalmi kérdést lefedő filozófiát és cselekvési programot állítanak fel, az utolsó évek terméke.

A Zöldek Pártja ilyen formáció: elképzeléseink szerint a környezetvédelem és a fenntarthatóság sügető és súlyos kérdései csak olyan módon oldhatóak fel, ha a társadalom és termelés minden területén új struktúrákat honosítunk meg. Az aktuális hibás struktúrák cseréjével a társadalom kiléphet abból az ördögi körből, amelyet a problémagyártás, majd az újabb problémákat teremtő problémamegoldás jelent. Célunk a megfelelő és szigorú szabályozók igénybevételével a működés helyes irányba terelése és problémamentes fenntartása.

Szólj hozzá!