Sajnos ma Magyarország lakosságának mindennapjaiban a környezetvédelem és környezettudatosság kérdései sokadik helyen vannak. Ugyanakkor egy zöld pártnak feladata ezen a területen azokat a „beugrási pontokat“ megmutatni az emberek számára, amelyek kézzelfoghatóak, praktikusak, azonnal használhatóak vagy az életmenetükbe beépíthetőek, így nem csak akkor tudnak mögé állni, ha az emelkedettebb elvekkel egyetértenek, vagy van pénzük egy markánsabb életmódváltásra.

A Zöldek Pártja aktivitásának fokozódását  és munkájának értékét nem a kikristályosodott igény adja napjaink Magyarországán, hanem pont a negatív véglet, a problémák felsokasodása (a termelés egyensúlytalansága, a kereslet-kínálat elcsúszása, a lakosság egészségének általános leromlása, a szegények-gazdagok közötti rés permanens növekedése stb.) mutatja meg a sürgető szükséget.

A valódi természetközeli és felelősségteljes programmal rendelkező pártok kínálta út Magyarország számára nem a hagyományos értelemben vett fejlődés, hanem az életben maradás lehetőségét nyújtja. A zöld pártok programjai a fogyasztói társadalom fejlődésében előbb-utóbb egyedüli alternatívává válnak, ha figyelembe vesszük a tényt, hogy a természet kizsigerelése és környezetszennyezés fokozódása Földünk pusztulásához vezet, a jövőt veszi el tőlünk és gyermekeinktől.

Az ilyen feladatokat felvállaló politikai tömörülések küldetése a mély társadalmi, erkölcsi és kulturális átalakulás és fejlődés előidézése és támogatása. Elébe kell menni ennek a fejlődésnek és új értékrend kialakításával, új igények támasztásával kell felkészíteni a társadalmat a zöld erők támogatására.

A jelen helyzetben a legnagyobb felelősség azon fejletten gondolkodó honfitársainkon van, akik átfogóan látják a világ jelenlegi gazdasági berendezkedésének hatásait és azt, hogy nem problémamegoldással, hanem a szemlélet, és ennek következtében a módszerek cseréjével lehet a fenntartható életmód felé előrelépni. Első körben az ő támogatásuk fontos, és az, hogy bármennyire idegenkednek a napi politikától, szerepet vállaljanak a strukturális átalakulásban, a fejlett módszerek terjesztése révén.

Szólj hozzá!