Mindenki tisztában van azzal, hogy a víz mekkora értéket jelent, hiszen az élet alapvető feltétele, emellett azonban elsősorban a globális felmelegedés, a fokozatos klímaváltozás, illetve a fosszilis energiaforrások fokozatos kimerülése miatt egyre inkább előtérbe kerül a víz gazdasági, társadalmi és politikai fontossága is.

Hazánk mind a föld felszínén, mind a föld mélyében rendkívül gazdag vízkészletekben, amelyek ráadásul rendkívül jó minőségűek és összetételűek. Ebből következik, hogy elsődleges érdeke országunknak, hogy ezen felszíni és mélybeni vízkészlet minősége és mennyisége is megmaradjon. Különösen gazdag hazánk termálvizekben, e tekintetben világviszonylatban a 4. helyen állunk. Úgy véljük, hogy a termálvíz-készlet megőrzése hazánkban a gazdaságpolitika és a környezetvédelem kapcsán az egyik legfontosabb terület kellene, hogy legyen. A jelenlegi szabályozás (2014. januártól) nem teszi kötelezővé a kitermelt termálvíz visszasajtolását a földkéreg mélyrétegeibe, hanem azok mezőgazdasági célú hasznosítását támogatja, illetve felszíni elhelyezését – vizes élőhelyek létesítésével. Ezen rendelkezés indoklása az volt, hogy a visszasajtoló berendezések rendkívül drágák a vállalkozások számára, így nem lehetett volna gazdaságosan kitermelni a termálvizet (egy visszasajtoló berendezés ára kb. 150 millió forint).

Álláspontunk szerint a kitermelt termálvizek mezőgazdasági hasznosítása és felszíni elhelyezése két szempontból rejt magában veszélyt. Egyrészt a kitermelt termálvizekben olyan ásványi sók találhatók, amelyet a talajba kerülve és felhalmozódva környezeti károkat okoznak. Ebből következően tehát mindenképpen szükséges lenne a mezőgazdaságban felhasznált illetve a felszínen elhelyezendő termálvizet előzetesen a talajra káros ásványi sótartalomtól megtisztítani, de bizony az ilyen tisztítás is meglehetősen költséges folyamat.

A másik veszélyforrás, hogy a termálvíz az általában a köztudatban elterjedt ismertekkel szemben nem kiapadhatatlan víz- és energiaforrás, ebből következően szükséges annak visszapótlása. A Zöldek Pártja álláspontja szerint a termálvízkészlet és annak fűtési, illetve energiatermelési szempontú, hosszútávú felhasználása kizárólag akkor biztosított, ha annak folyamatos visszapótlása, visszasajtolása megtörténik, hiszen ezzel biztosítható csupán, hogy valóban megújuló energiaforrásról beszéljük.

A termálvíz mezőgazdasági célú hasznosítását (ide nem értve természetesen az üvegházak és egyéb létesítmények fűtésére való felhasználást), illetve a kitermelt termálvíz felszíni elhelyezését nem támogatjuk.

Véleményünk szerint a visszasajtoló berendezések megvásárlására állami támogatásokat, illetve azok vásárlásához szükséges hitelekhez állami kamattámogatást vagy más állami segítséget kell nyújtani, mivel ezen berendezések teljes költségét értelemszerűen nem lehet és nem is szabad a vállalkozók terhére kötelezően előírni, hiszen a termálvizek fenntartása országos, így állami érdek.

A Zöldek Pártja álláspontja szerint a termálvíz geotermikus hasznosítását előtérbe kell helyezni – annak költséges mivolta ellenére is, mivel hosszú távon – 20-50 éves távlatban – mindenképpen költségkímélőbb megoldás a fosszilis és nukleáris energiahordózókat felhasználó erőművek létesítésénél és fenntartásánál, hiszen az utóbbiakhoz kapcsolódó környezetvédelmi hátrányok elhárítása is igen jelentős költségtétel.

A Zöldek Pártja támogatja és erősíteni kívánja a hazai gyógyfürdőturizmust és a termálfürdők létesítését, mivel ez hazánk számára fontos bevételi forrás. Ugyanakkor szükséges ezen vizek felhasználás utáni visszasajtolása is.

Ahogy a geológusok mondani szokták, hazánk alatt egy ősi tenger található. Igyekezzünk ezt a világviszonylatban is egyedülálló értéket megőrizni, mert a jövő magyar generációi számára ez az energia- és vízforrás az egyik legfontosabb geopolitikai és gazdasági értéket képezi majd.

Szólj hozzá!