Miután a környezetvédelemnek, a zöldpolitikának a politikai jelenléte a legtöbb országban elhanyagolható, ezért a környezetvédelem maga elsősorban társadalmi mozgalomként jelenik meg.

Célja az, hogy munkásságával befolyásolja a politikai döntéshozókat, a politika irányát és a közpolitikai döntéseket a környezetvédelemmel kapcsolatos, illetve a környezetre negatív hatást gyakorló kérdésekben.

Ennek megfelelően a környezetvédelem társadalmi mozgalmainak az eszköztárába tartozik a lobbizás, a társadalmi aktivizmus, illetve a legfontosabbnak tekinthető terület, a környezettudatos oktatás. Ebből adódik, hogy a környezetvédelem mint társadalmi mozgalom nem csupán a politikai döntéshozókat kívánja befolyásolni, de emellett kiemelt célja a társadalom környezettudatos nevelése, a környezet- és természetbarát technológiák és életmód ismertetése és terjesztése.

A fentiek alapján pedig elmondható, hogy a környezetvédelem mint társadalmi mozgalom alapvetően olyan megoldásokat támogat és olyan döntések mellett foglal állást, mint a természet megóvásának fontossága, a fenntartható fejlődésnek megfelelő energiaellátás és gazdasági döntések, a tudatos fogyasztás támogatása, vagy éppen az energiahatékonyság növelése.

Miután a magyar politikai élet egyelőre nem készült fel arra, hogy bármilyen jellegű párt zöldprogrammal bekerüljön a döntéshozók közé, a környezetvédelemnek jelenleg Magyarországon kizárólag társadalmi mozgalomként vannak lehetőségei, bár ezen a téren egyre sikeresebb és elismertebb.

Szólj hozzá!